Prowa

PROfessioneel WAarderen

‘’voor gelijkwaardige beloning!’’

PROWA staat voor PROfessioneel WAarderen, hèt instrument dat zowel op basis van functieprofielen alsmede op basis van organisatietabellen functies vergelijkenderwijs in kan delen aan de hand van samen met u opgestelde gezichtspunten en of niveautyperingen. Uw functiewaarderingssystematiek is geheel afgestemd op uw eigen organisatie.

Om de marktconformiteit van uw beloning te waarborgen is het aan PROWA ontwikkelde loongebouw vergeleken met circa 500 cao’s in Nederland. De systematiek wordt regelmatig aan de hand van andere benchmarksystemen getoetst.

PROWA is ontwikkeld voor en eigendom van HRM-Friesland. HRM-Friesland adviseert, denkt mee en zorgt voor professionele en volledige ondersteuning bij uw personeelsbeleid. Van Interim opdrachten, Arbeidsvoorwaarden, Functiewaardering en Beloning, Werving en Selectie tot Assessment, Coaching en Ontwikkeling. HRM-Friesland is totaal leverancier.